Kinderen scheiden mee - zandkastelenprogramma 

In een scheidingssituatie komt er veel op jou/jullie als ouders af. Het is vaak een onzekere en moeilijke periode waarin veel emoties een rol spelen. Ook van kinderen vraagt dit veel. Soms is er al een onrustige periode met veel spanningen vooraf gegaan aan de scheiding, vaak komt er een verhuizing om de hoek kijken en moeten kinderen eraan wennen om papa en mama minder vaak te zien dan voorheen. De veilige basis van het gezin ondergaat ineens grote veranderingen en dat kan moeilijk zijn voor kinderen. Wat is het belangrijk dat je in deze situatie als kind weet dat je echt gezien en gehoord wordt. 

Daar kan dit programma een steentje aan bijdragen, want je kind staat centraal.  We bespreken samen wat er allemaal op je kind afkomt en wat hij/zij nodig heeft om hier zo goed mogelijk doorheen te komen. 

Als ouder ben je van groot belang in dit traject, het is voor je kind enorm belangrijk om te weten dat hij/zij in deze situatie op jou/jullie terug kan vallen. Daarom starten we dit traject met een ouderbijeenkomst (bij een individueel traject is dit een oudergesprek). Ook bij de afsluiting van het traject of het dagdeel worden jij/jullie als ouders betrokken. 

Het programma "Kinderen scheiden mee" is in Amerika ontwikkeld en is daar in een aantal staten zelfs verplicht voordat de scheiding uitgesproken worden, omdat de preventieve insteek heel waardevol is gebleken. 

Groepsbijeenkomst  

Bij de groepsbijeenkomst van "Kinderen scheiden mee" komen kinderen een dagdeel bij elkaar onder leiding van 1 á 2 kindercoaches (afhankelijk van de grootte van de groep). Bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met leeftijdscategorieën, ook is het mogelijk om broertjes/zusjes samen of juist apart in een groep in te delen, afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen. Omdat we het belangrijk vinden om alle kinderen echt persoonlijke aandacht te kunnen geven bestaan de groepjes uit ongeveer 4-6 kinderen. 

Tijdens deze bijeenkomst wisselen de kinderen ervaringen uit, praten we met elkaar en is er ruimte voor spel en creativiteit. 

De volgende onderwerpen komen tijdens dit dagdeel altijd aan bod: 

- een scheiding is nooit de schuld van kinderen 

- ouders blijven altijd van hun kinderen houden en blijven altijd samen jouw ouders 

- de meeste ouders komen niet meer bij elkaar 

Deelname aan het groepsprogramma bedraagt € 85,- per kind, inclusief ouderavond en materialen. 

 

Individueel traject 

Individuele coaching volgens de methodediek van "Kinderen scheiden mee" past zich volledig aan aan de behoeften van je kind. Soms kan het voor kinderen fijner zijn om dit traject individueel te doorlopen zodat er meer ingespeeld kan worden op wat van belang is voor jouw kind. Ook in een individueel traject komen de volgende puntan altijd terug: 

- een scheiding is nooit de schuld van kinderen 

- ouders blijven altijd van hun kinderen houden en blijven altijd samen jouw ouders 

- de meeste ouders komen niet meer bij elkaar 

We gaan hierbij uit van 3 gesprekken, waarbij we starten met een oudergesprek. Als het nodig is kunnen er in overleg meer afspraken gepland worden. 

Het tarief is gelijk aan dat van een individuele coachsessie: €65 per uur.  

Meer weten? Als je meer wilt weten over dit programma neem dan gerust contact op via mail of telefoon. Ook kun je kijken op de website van Kinderen scheiden mee 

 


Webdesign & Webbouw

Reclamebureau Lot to Design

Pit kindercoaching
Retranchement 3
Gorinchem