Pit & kinderen 

Bij pit coachen we kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op persoonlijk en/of sociaal-emotioneel gebied. Vaak ontwikkelen en groeien kinderen zich als vanzelf. Ze leren nieuwe vaardigheden, ontdekken hun talenten en ontdekken steeds meer wie ze zijn en hoe ze in elkaar zitten. 

Soms loopt het even wat minder makkelijk. Bijvoorbeeld als zich moeilijke omstandigheden voordoen zoals een echtscheiding, verhuizing of overlijden. Maar ook andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat boosheid, faalangst, laag zelfvertrouwen, angst voor nieuwe situaties, moeite met het opkomen voor jezelf in de contacten met vriendjes en vriendinnetjes, enz. een rol gaan spelen. 

Coaching voor kinderen van ongeveer 6-12 jaar is oplossingsgericht. We kijken samen met ouders en kind naar wat er speelt, naar welk doel we toe gaan werken en wat daarvoor nodig is. Ons uitgangspunt hierbij is dat we ouders en kinderen zoveel mogelijk bewust maken van de talenten en vaardigheden die al aanwezig zijn, zodat die ingezet kunnen worden om naar het doel toe te werken. 

We werken heel praktisch en concreet. We maken een vertaalslag van abstracte situaties en doelen naar iets wat concreet zichtbaar is. We hebben de afgelopen jaren in onze praktijk regelmatig gemerkt dat het zichtbaar maken van situaties door bijvoorbeeld poppetjes, tekeningen, matjes en spelletjes veel inzicht kan geven zonder dat er veel woorden bij nodig zijn. Vooral bij jonge kinderen is dit een fijne ingang, maar ook bij ouders en oudere kinderen geeft dit snel en treffend inzicht.  

Kindercoaching bij Pit is kortdurend. De gemiddelde duur van individuele coaching is 4 – 6 sessies, en soms is een kind in 2 tot 3 sessies al een eind op de goede weg.

We bieden zowel individuele coaching als coaching in kleine groepjes. Onze groepsactiviteiten kun je terugvinden onder het tabblad “aanbod”. Het fijne aan individuele coaching is dat we echt maatwerk kunnen bieden: het volledige traject kan afgestemd worden op de behoeftes en het tempo van het kind. Het fijne aan coaching in kleine groepjes is onder andere het vinden van herkenning en steun bij leeftijdsgenootjes, dit kan een mooie boost geven en de wisselwerking is vaak heel waardevol. Als je twijfelt over welke vorm het meest passend is voor jouw kind en zijn/haar situatie, dan denken we graag met je mee. 

Pit kan o.a. ondersteuning bieden bij de volgende punten: 

Onzekerheid    boosheid    verdriet  faalangst    omgaan met emoties 
verlegenheid    rouw   vriendjes maken    pesten of gepest worden  
weerbaarheid    omgaan met (hoog)gevoeligheid 


Webdesign & Webbouw

Reclamebureau Lot to Design

Pit kindercoaching
Retranchement 3
Gorinchem