Pit & ouders 

Als ouder ben je een van de belangrijkste personen in het leven van je kind. Daarom ben je onmisbaar bij het coachingstraject. Natuurlijk ben je als ouder aanwezig bij de intake om samen de situatie te schetsen en de doelen op te stellen, maar ook daarna heb je een grote rol. 

In principe ben je als ouder aanwezig bij alle coachsessies. Daar kiezen we bewust voor en dit maakt een belangrijk deel uit van onze werkwijze. We vinden het belangrijk dat je als ouder intensief betrokken bent bij het traject en bij de stappen die je kind zet. Door je samen in te zetten voor het gestelde doel wordt het een gezamenlijke missie en dat bindt samen! We zien tijdens de coachtrajecten regelmatig een nog sterkere verbinding ontstaan tussen ouder en kind en dat is ontzettend waardevol. Dat is iets waar jullie ook na afloop van het traject nog de vruchten van plukken. 

Natuurlijk kijken we bij de ouderbetrokkenheid ook naar de behoeften van ouder en kind. In een enkel geval komt het voor dat 1 op 1 coaching meer passend is. Vaak kiezen we er dan wel voor om de sessies samen met jou als ouder af te sluiten zodat je kind vertelt en laat zien wat we gedaan en besproken hebben, zo wordt de link naar thuis ook gelegd en kunnen jullie thuis verder bouwen richting jullie doel.  


Webdesign & Webbouw

Reclamebureau Lot to Design

Pit kindercoaching
Retranchement 3
Gorinchem