Werkwijze 

Als je je kind aanmeldt bij Pit bespreken we eerst telefonisch of per mail de hulpvraag en maken we samen de inschatting of de hulp die Pit biedt passend is voor jullie situatie.

Daarna maken we een afspraak voor een intakegesprek om hier verder op in te gaan.

Vervolgens ontwikkelen we een plan van aanpak zodat we met je kind aan de slag kunnen. Belangrijk hierbij is dat we in de activiteiten aansluiten bij de interesses en persoonlijkheid van het kind. We werken heel praktisch en concreet, juist door te maken, te zien en te ervaren wordt er bewustwording en verandering in gang gezet. Uiteraard ben je als ouder(s) een onmisbare schakel in het proces.

 


Webdesign & Webbouw

Reclamebureau Lot to Design

Pit kindercoaching
Retranchement 3
Gorinchem